Regulamin

Regulamin przyjęcia sprzętu do serwisu:

 

  • Zleceniodawcą (Klientem) jest osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi naprawy serwisowej.

 

  • Naprawy zawsze są realizowane według kolejności przyjęć.

 

  • Serwis niezwłocznie zobowiązuje się i wykonuje usługi zazwyczaj 1-2 dni robocze .

 

  • Zakład nie podaje wiążącego terminu wykonania usługi jest on terminem orientacyjnym i może ulec zmianie (np. gdy zajdzie konieczności sprowadzenia części )

 

  • W przypadku niezgodności opisu uszkodzenia ze stanem faktycznym mogą być pobrane opłaty serwisowe.

 

  • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów zamieszczonych na dyskach twardych .Jednocześnie informuję że podczas naprawy sprzętu nie formatuję dysków twardych oraz nie usuwam z nich żadnych danych lub programów.Serwis na życzenie klienta może wykonać odpłatnie archiwizację danych.

 

  • Serwis zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty serwisowej sprzętu przyjętego  do naprawy, w przypadku skutecznej naprawy opłata ta jest zaliczana w koszt robocizny.

 

  • Serwis udziela gwarancję na wszelkie wykonane usługi nie mniej niż 30dni , a okres liczony jest od ustalonego dnia odbioru.

°  Sprzęt przyjęty do serwisu  a nie odebrany w ciągu 60dni przechodzi na własność serwisu.

  • Przekazując sprzęt do naprawy zleceniodawca akceptuje wyżej wymienione warunki .Niniejszy regulamin nie wymaga akceptacji pisemnej.

 

  • Regulamin jest wywieszony w zakładzie w widocznym miejscu i jest udostepniony na stronie internetowej firmy.Podczas przyjęcia sprzętu do naprawy klient nie otrzymuje już dokumentu potwierdzającego zaznajomienie się z niniejszym regulaminem.

 

  • Klient, który chce skorzystać z usług firmy TECHNIC zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem. Oddający do naprawy dobrowolnie akceptuje warunki regulaminu.